Aanbod

Procesoptimalisatie op korte en lange termijn

Met visietechnologie kunnen we in line in het productieproces uiterst gedetailleerde beelden maken. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van een productierun, alsook kleine afwijkingen. Belangrijk hierbij is dat de juiste componenten gekozen worden en uiterst correct op elkaar afgestemd worden.

We maken gebruik van lasertechnologie, alsook 2D- en 3D-technieken om beelden te capteren en verwerken. Een doordachte opstelling van een visiesysteem geeft onze klanten immers bijkomende informatie op korte en lange termijn, waarmee men het ganse proces onder de loep kan nemen.

Bij Visiongeek hechten we enorm veel belang aan de noden van onze klanten. Om tot een betrouwbare visie-oplossing te komen, is jouw input essentieel.

Op basis daarvan tekenen we een concreet plan van aanpak uit om een robuuste oplossing te ontwikkelen, die jouw inspecties automatiseert.

  • productiekosten te verlagen
  • het aantal defecte producten te reduceren
  • de eindconsument en jouw merkimago te beschermen
  • kwaliteits- en veiligheidsnormen beter na te leven
  • bewegende objecten correct te inspecteren

De verwerkte data sturen automatisering aan en leiden tot procesverbeteringen op lange termijn. Dit in diverse industriële omgevingen.

Onze oplossingen

Misschien weet je goed wat je met visietechnologie wil bereiken en komen we samen snel tot een afgebakend project. Wil je eerder de mogelijkheden in de brede zin onderzoeken? Heb je zelf flink wat kennis inhouse of is het allemaal nieuw voor je?

Elke onderneming is anders. Elk project is anders. Of het nu gaat om een custom-made verhaal, een oplossing waarbij we beroep doen op best practices of in het geval dat onze klanten extra advies of support wensen.