Controleer de kwaliteit van producten tijdens de productie

Controleer de kwaliteit van producten tijdens de productie

Inspelen op wisselende vragen van jouw eindklanten, doe je idealiter zonder in te boeten op de kwaliteit van het eindresultaat of jouw efficiëntie. Er zijn verschillende mogelijkheden om controles uit te voeren.

Inspectiemethoden vs de impact op jouw efficiëntie

We zetten ze graag voor je op een rijtje, gaande van een manuele inspectie, een oplossing met sensoren, tot een in line visiesysteem. Duik in de voor-en nadelen en kies bewust een methode met een korte ROI en die je concurrentieel voordeel oplevert.

 

Productiesnelheid

Manuele inspectie

De operator moet voldoende tijd en ruimte hebben om elk product te controleren.

Dit heeft impact op de productiesnelheid.

Sensor oplossing

Geschikte toepassing in omgevingen, waarbij de productiesnelheid hoog ligt.

De snelheid van de inspectie wordt bepaald door de meest langzame sensor op de lijn.

Bovendien wordt de lijn langer in afstand, omdat elk controle een afzonderlijke sensor-opstelling vraagt.

Visie-oplossing

Visietechnologie laat toe om tientallen tot zelfs honderden beelden in een fractie van een seconde op te nemen.

Geen enkel detail ontsnapt aan het oog van de camera.

Nauwkeurigheid

Manuele inspectie

De inspectie is subjectief en steekproefsgewijs.

Bovendien ligt de foutmarge vrij hoog.

Sensor oplossing

Sensoren worden vaak per productgroep ingesteld. Dit betekent dat de toleranties vrij ruim ingesteld worden.

Een sensor ‘kijkt’ in één welbepaalde richting, waardoor extra aandacht moet besteed worden aan het goed positioneren van de producten.

Visie-oplossing

Een visiesysteem inspecteert elk product op de lijn afzonderlijk en uiterst nauwkeurig. Zelfs tot op micron-niveau.

Door meerdere camera’s te combineren, kan het systeem het product vanuit verschillende hoeken controleren

Inspectie

Manuele inspectie

Om producten te kunnen controleren en zo een uniforme inspectie te garanderen, is het vaak een vereiste dat operatoren een specifieke opleiding volgen.

In vele gevallen gaat het om een meting met fysiek contact. Dit kan de resultaten beïnvloeden.

 

Sensor oplossing

De inspectie gebeurt volautomatisch. Elke sensor voert slechts één inspectie uit.

Het gaat om een contactloze inspectie.

Visie-oplossing

Het gaat hierbij om een in line inspectie, die gebeurt op één specifieke positie op de lijn en waarbij meerdere controles simultaan uitgevoerd worden.

Visietechnologie laat een contactloze meting toe, waardoor de resultaten niet beïnvloed worden.

Omsteltijden

Manuele inspectie

De operator moet op de hoogte zijn van de productspecificaties om de juiste controles te kunnen uitvoeren. 

Wisselende producties zorgen vaak voor verwarring en vergen grote inspanningen.

Sensor oplossing

De omsteltijd bij een productiewissel vraagt veel tijd. Alle sensoren moeten immers opnieuw ingesteld worden.

In sommige gevallen moet men beroep doen op expertise van externe partners bij het omstellen van sensoren.

Visie-oplossing

Een visiesysteem, gekoppeld aan je ERP- of MES- systeem, ontvangt digitaal alle informatie m.b.t. de productierun, -wissels, toleranties,… en activeert automatisch het juiste inspectieprofiel.

Hierdoor kunnen omsteltijden tot nul herleid worden

Veiligheid & comfort

Manuele inspectie

Manuele inspecties in vijandige omgevingen brengen vaak veiligheidsrisico's met zich mee of vragen een gespecialiseerde uitrusting.

Het comfort voor de operator is hierdoor gering.

Sensor oplossing

Normaliter levert het gebruik van sensoren geen verhoogde veiligheidsrisico’s op.

Bij het manueel omstellen of bij aanpassing van de sensoren, is het noodzakelijk dat er wel veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

Visie-oplossing

Het visiesysteem wordt volledig vanop afstand bediend en bestuurd. Dit vanuit een veilige en comfortabele omgeving.

Hierdoor wordt het veiligheidsrisico tot nul herleid.

Output van de inspectie

Manuele inspectie

Zeer beperkte output die bovendien erg subjectief is.

Geen of zeer beperkt historisch inzicht.

Sensor oplossing

Eenvoudig OK of NIET-OK resultaat.

Meetwaarden worden niet geregistreerd, dus er is geen of beperkte inzicht in oorzaak van de uitstoot.

Visie-oplossing

Alle beelden van de inspectie en bijhorende meetwaarden worden opgeslagen en kunnen ter beschikking gesteld worden voor verdere data-analyse.

Doordachte visie-oplossing draagt bij tot data-analyse

Visiongeek ontwikkelt visie-oplossingen in nauwe samenwerking met klanten. Mits een doordacht plan van aanpak en een eerste testing van het concept bepalen we de diverse inspecties, die uitgevoerd moeten worden, alsook de toleranties. Op basis hiervan ontwikkelen we de software. Onze doelstelling: elk object op de lijn moet nauwkeurig gecontroleerd worden.

Het resultaat van de inspectie levert beeldmateriaal op dat inzicht geeft in de reden van afkeur. Anderzijds levert het waardevolle meetwaarden m.b.t. de efficiëntie en accuraatheid per lijn op, waarmee je het bestaande productieniveau naar een hoger niveau te tillen.

Wil je bij het transport een conformiteitsrapport meegeven? Geen probleem, ook dat kan! Volg ons op de voet en schrijf je in voor onze nieuwsbrief of contacteer ons.