Integratie applicatie

Integratie applicatie

De applicatie stuurt inspectie aan en communiceert waardevolle meetwaarden

Een kwalitatief eindresultaat en lage foutenmarges, daar streeft elk bedrijf naar. Visietechnologie biedt waardevolle informatie, die objectief inzicht geeft in het bestaande productieproces.

Visiongeek ontwikkelt visiesystemen, waarbij rekening gehouden wordt met de meest performante componenten en een feilloze communicatie met je bestaande systemen. De applicatie is in die optiek een belangrijke component binnen het geheel.

Integratie met ERP of MES

Het is immers zo dat jouw ERP- of MES-systeem alle technische productinformatie bevat, alsook de details i.v.m. diverse productieruns, -timings, hoeveelheden, de verpakkingsmodaliteiten,… Door de applicatie te koppelen aan bijvoorbeeld SAP, Dynamics of Exact heeft het systeem een referentiekader. Dit referentiekader en de vooropgestelde toleranties worden beschouwd als de basis om de inspectie correct te kunnen uitvoeren.

Applicatie stuurt inspectie aan

Uiterst belangrijk hierbij is dat de output van diverse sensoren, op de bestaande lijn, geïntegreerd wordt met de applicatie. Deze doorgedreven integratie is cruciaal om op het juiste moment de beeldacquisitie en -verwerking met Halcon te starten. Alleen zo kan het visiesysteem een uiterst nauwkeurige inspectie uitvoeren.

Communiceert bevindingen na inspectie

Het visiesysteem detecteert non-conforme producten. Alle digitale en complexe output van deze analyse wordt geïnterpreteerd door de applicatie, die het resultaat vertaalt naar begrijpbare output. Dit kan bijvoorbeeld door visualisatie via een HMI (Human Machine Interface) of een koppeling met het bestaande ERP- of MES-systeem.

We streven er dan ook naar om in nauw overleg met onze klanten te bepalen welke interface het meest gebruiksvriendelijk is en een optimale user experience biedt.

De mogelijkheden zijn divers:

  • Uitstoot d.m.v. automatisch uitwerpsysteem. Een mooi voorbeeld hiervan is de inspectiemachine van Hamal Signature, waarbij de applicatie een persluchtventiel aanstuurt om niet-conforme producten uit te stoten.
  • Signalisatie d.m.v. een waarschuwingslamp of een geluidssignaal
  • Een automatische telling van de fouten
  • Het categoriseren van diverse soorten fouten

Visie biedt relevante meetwaarden

Om de meetwaarden te registreren, maakt Visiongeek gebruik van een Microsoft SQL-server. Zo kunnen de gegevens uit deze analyse vrij eenvoudig weergegeven worden in tal van BI- of analysetools, zoals o.a. Qlikview, Minitab… Het visiesysteem biedt je dus de mogelijkheid om op lange termijn het productieproces te evalueren, optimaliseren en dus te anticiperen op fouten.

Wil je als bedrijf echt meerwaarde halen uit het inspectiesysteem? Neem contact met ons op of schrijf je in voor onze nieuwsbrief, want alle resultaten en meetwaarden bieden objectief inzicht in de flaws van je productie.