Toekenning VLAIO-subsidie

Toekenning VLAIO-subsidie

Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen subsidieert Visiongeek

In mei 2017 kondigden we aan dat we naarstig werken aan een multi-sensor oplossing, waarbij gebruik gemaakt wordt van visietechnologie.

Om dit project te kunnen concretiseren, dienden we samen met Op3Mech, MVTec en Infinite-D Vision een subsidieaanvraag in bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Goed nieuws, want onze aanvraag werd goedgekeurd!

VLAIO-subsidie maakt verder onderzoek mogelijk

Met deze VLAIO-subsidie kunnen we bijkomstig onderzoek doen naar de mogelijkheden qua kallibratie van 2D-beelden. Deze kallibratie is van essentieel belang om een robuuste oplossing te creëren, die ingezet kan worden om de menselijke interactie in havengebied, semi-geautomatiseerde omgevingen of zelfs op werven veiliger te maken. Dit onder eender welke omstandigheid: dag, nacht, winter en zomer, binnen en buiten.

Doel van het onderzoek

De scope van dit project moet ertoe leiden dat we met een meervoudige set-up van camera’s inzicht krijgen in the field, waarbij we onderscheid kunnen maken tussen personen en bewegende objecten. Denk maar aan containers, kranen, voertuigen,…

Het streefdoel:

  • Uiterst nauwkeurige detectie
  • 100% betrouwbaar beeldmateriaal
  • Proactieve melding van gevaar

We zijn er uiteraard nog niet! Maar de toekenning toont ons ondernemerschap om te blijven innoveren. Bovendien levert bijkomend onderzoek de nodige inzichten om een robuuste oplossing te ontwikkelen, die vertaald kan worden naar diverse industriële toepassingen.