In line dimension tracker

inline dimension tracker

In een productie-omgeving is het vaak moeilijk om kleine onvolmaaktheden te detecteren vanop grote afstand. Streef je echter wel naar een uiterst accurate en continue controle? 

Dankzij de In line dimension tracker  van Visiongeek, is het mogelijk om de kwaliteit van jouw producten in line te controleren op de juiste afmetingen en defecten. Bovendien biedt dit visiesysteem de mogelijkheid het resultaat van de meting één op één te vergelijken met een CAD-tekening.

Heb je nog geen technische tekening ter beschikking? Met behulp van de triangulatie-techniek heb je alle tools in handen om je eigen CAD-tekening of referentiemodel te ontwikkelen.


Dimensie controle dankzij 3D-lasertriangulatie

Om uiterst precieze resultaten te bekomen, maken we gebruik van de Sheet-of-Light techniek (SOL). Deze techniek is gebaseerd op 3D-lasertriangulatie, waarbij slechts één camera en een nauwkeurige lichtbron ingezet worden.

De lichtbron zorgt immers voor voldoende lichtintensiteit, die geprojecteerd wordt op het object dat beoordeeld moet worden. Door rekening te houden met de positie en oriëntatie van deze lichtbron t.o.v. die van de camera, kan het systeem de positie en vorm van de laserlijn exact detecteren. Op basis van deze informatie kan een 3D-puntenwolk van het object gecreëerd worden.

Kalibratie van het geheel zorgt ervoor dat we nauwkeurige informatie verkrijgen over de exacte afmeting van het object qua hoogte, breedte en diepte. Hierdoor kan het systeem de werkelijke afmetingen van het object bepalen. Indien nodig zelfs tot op micron-niveau!

SOL-techniek levert details, zelfs tegen hoge snelheden

In tegenstelling tot andere 3D-technieken, laat de Sheet-of-Light techniek toe een meting uit te voeren op subpixel niveau. Hierdoor verkrijgen we een diepteresolutie van de afstand van de camera tot het object, gedeeld door 1000 (WD/1000).

Afhankelijk van het type camera, kan een zeer hoge datasnelheid behaald worden. Denk maar aan bijvoorbeeld 10.000 3D-profielen per seconde. Ieder 3D-profiel bevat dan 2.000 meetpunten, wat resulteert in een meetsnelheid van 20 miljoen 3D-punten per seconde. Echter daar stopt het niet! Hoe performanter de camera, hoe hoger de meetsnelheid.

Heel concreet betekent dit dat de In line dimension tracker, waarbij we gebruik maken van deze SOL-techniek een uiterst nauwkeurige controle on the spot garandeert, tegen heel hoge snelheden. En dat vanop een relatief grote afstand.

Visietechnologie brengt variaties aan het licht

Steekproefsgewijze of manuele controles zijn dus overbodig. Bovendien bewaart dit systeem alle beelden, met bijhorende meetwaarden in een database. Dit laat toe om variaties in het productieproces te meten en te analyseren. Met deze informatie kan op lange termijn het ganse proces geoptimaliseerd worden en het uitvalpercentage structureel gereduceerd worden.

Deze techniek biedt nog tal van andere mogelijkheden. Denk maar aan het bepalen van de juiste positie van objecten binnen de productielijn, het aansturen van robots, kleurgradaties detecteren,… Benieuwd naar wat visietechnologie voor jou kan betekenen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op! Samen komen we tot de meest efficiënte oplossing.

wil je afmetingen van producten controleren en 
controle vergelijken met CAD-tekening?

 INFOrmatie fiche