Onze technologie

Onze technologie

BELANGRIJKE PIJLERS VAN EEN PERFORMANT VISIESYSTEEM

Afhankelijk van de detectie en de gewenste inzichten, is het essentieel om de best performing componenten te kiezen. Bij elk project gaan we uit van onderstaande pijlers, die in ons eigen testlabo uitvoerig getest worden:

Belichting

Om objecten binnen de productie te kunnen detecteren, is de juiste verlichting een vereiste. Als het object te weinig of niet belicht wordt, kan het analyse-algoritme in het systeem het object niet correct waarnemen.

Het selecteren en configureren van de verlichting is dus één van de meest cruciale factoren bij het ontwerpen van een visiesysteem. Afhankelijk van de detectie, denk maar aan kleur, textuur, grootte, vorm, reflectievermogen,… wordt de verlichting bepaald.

Optiek en camera’s

Een camera bestaat uit een lens en een sensor. Het is de lens die het licht capteert, dat verstrooid wordt op het object dat gecontroleerd moet worden. De sensor reconstrueert het alle informatie tot een beeld.

Bij het selecteren van een camera wordt rekening gehouden met 3 elementen:

  • de prestatie van de sensor
  • de camera
  • de interfacetechnologie en beeldoverdracht

Acquisitie en overdracht

Acquisitietechnologie heeft grote veranderingen gezien in de afgelopen jaren., met name de invoering van de nieuwe bustechnologiën. Traditionele framegrabber technologie is verbonden door een reeks van generieke interfaces, zoals FireWire en USB (2.0 en 3.0), samen met Gitabit Ethernet.

Visiesoftware

De basis van alle grafische software is het vermogen tot verwerven van pixeldata door de camera, het overbrengen, manipuleren en interpreteren ervan Maar wat gebeurt er met deze beelden? Wel dit  kan variëren van opslag, tot het gebruik ervan in een complexe toepassing als bijvoorbeeld patroonherkenning.

Computer wetenschap

Bij het selecteren van een computer, die bestemd is voor beeldvormingstoepassingen, houden we rekening met heel wat factoren. Zo moet de PC krachtig genoeg zijn om de benodigde prestaties te leveren, betrouwbaar zijn op lange termijn en stabiliteit garanderen.

Elektronica

Een visiesysteem maakt gebruik van analoge en digitale elektronica, aardingstechnieken, en vereist EMC- en ESD-kennis.

We maken weloverwogen beslissingen, bij de ontwikkeling van een visiesysteem. Overweeg je een automatische detectie, die in line gebeurt? Contacteer ons voor een gesprek. Samen met jou werken we een oplossing uit, die aansluit bij je noden en objectief inzicht biedt in de foutenmarge.