Onze visie

Visietechnologie biedt 100% controle

Visietechnologie biedt 100% controle

Wil je een continue controle uitvoeren, waarbij de resultaten je inzicht geven in de root cause? Visietechnologie is een duurzame oplossing, die 100% controle biedt.

Het domein van machine visie technologie is breed en voortdurend in ontwikkeling. In die optiek verschilt de automatische en in line inspectie van onze menselijke waarneming op verschillende vlakken:

Kijken

Voordelen van menselijke waarneming

 • De mens kijkt met 2 ogen, die zich aanpassen aan de lichtomstandigheden. De ogen kunnen binnen een beperkt bereik van het lichtspectrum, reflecties, beweging, diepte en kleur waarnemen. We kunnen patronen herkennen maar ook optisch misleid worden.

Voordelen van visietechnologie

 • Machines maken gebruik van camera’s (lenzen en sensoren), lasertechniek, belichtings- en scantechnologie om beelden te capteren. Multi dimensioneel ‘kijken’ en patroonherkenning worden bepaald door de gekozen technologieën en softwarematige beeldbewerking. Het bereik binnen het lichtspectrum is veel breder dan bij de mens.

Evalueren

Voordelen van menselijke waarneming

 • Om beelden te verwerken, maken we gebruik van een database met ervaringen (geheugen), en het vermogen om te vergelijken en te interpreteren (denkvermogen). Dit verschilt van mens tot mens en is zeer subjectief.

Voordelen van visietechnologie

 • Machines interpreteren beelden door middel van software en kunnen ‘zien’ wat door het visuele detectiesysteem wordt opgenomen (afmetingen, kleur, vorm, structuur, enz.). De verwerkte data kunnen dan automatisch worden geëvalueerd. Veel sneller én objectiever dan de mens dat kan.

Beslissen

Voordelen van menselijke waarneming

 • De mens kan een heel variabele en complexe beoordelingscontext hanteren. Deskundigheid en ervaring worden ingezet om te besluiten of iets al dan niet aan de norm voldoet en bruikbaar is. Hij kan de tolerantie in functie van het doel wijzigen maar het oordeel zal verschillend zijn per persoon.

Voordelen van visietechnologie

 • De beoordelingscontext bij een machine visiesysteem moet vooraf bepaald worden en kan complex, tijdrovend en zelfs onmogelijk zijn. Foute beslissingen (productie stoppen, object al dan niet uit de lijn verwijderen, alarmeren, enz.) kunnen ongewenste gevolgen hebben.
 • Als het visiesysteem goed ontworpen werd, oordeelt het sneller en efficiënter dan de mens.

Leren

Voordelen van menselijke waarneming

 • Mensen slaan oneindig veel verschillende beelden, evaluaties en beslissingen op en gebruiken een complex beoordelingsmechanisme, gebaseerd op ervaringen en ingeschatte verwachtingen. Een zelflerend maar niet feilloos systeem.

Voordelen van visietechnologie

 • Artificiële intelligentie zal in de toekomst steeds meer ingezet worden om machines ‘ervaringen’ te laten opdoen en daar zelf uit te leren. Vandaag leert de machine vooral door optimalisaties die door de mens worden aangebracht na menselijke evaluatie van data uit het visuele detectiesysteem.

Maak een bewuste keuze en overweeg alle voor-en nadelen

Pro's

Voordelen van menselijke waarneming

 • Adaptieve optiek
 • Complexe beoordelingscontext
 • Lerend vermogen

Voordelen van visietechnologie

 • Ruimere en accuratere waarneming
 • Controleerbare interpretatievarianten
 • Snelheid
 • Permanent inzetbaar

Contra’s

Nadelen van menselijke waarneming

 • Beperkte waarneming
 • Stabiliteit van de waarneming
 • Stabiliteit van de beoordeling
 • Beperkt inzetbaar

Nadelen van visietechnologie

 • Een veelzijdig en duurzaam systeem vraagt doorgedreven kennis en creativiteit