Onze werkwijze

Een rendabel systeem gaat gepaard met een duidelijke werkwijze

Misschien weet je goed wat je met visietechnologie wil realiseren en komen we snel tot een afgebakend project. Wil je eerder de mogelijkheden in de brede zin onderzoeken? Heb je zelf flink wat kennis inhouse, omtrent visietechnologie of is het allemaal nieuw voor je? 

Wil je fouten tijdens de productie reduceren dan ga je best niet halsoverkop te werk.  Alles start met een verkennend gesprek. Bij aanvang van elk project trachten we met een open kijk je vraag te benaderen.  Onze ervaring leert ons immers dat dit de aanpak is, die noodzakelijk is om  tot een oplossing te komen die  het best aanleunt bij  je specifieke behoefte. 

VOORSTUDIE

We analyseren concrete vragen van klanten en gaan na hoe door visietechnologie kan bijdragen tot  het optimaliseren van het productieproces. Inzicht in de mogelijkheden van visietechnologie is daarbij essentieel.  Dit leidt immers tot nieuwe en betere oplossingen.  

We nemen we onze klanten graag mee in het ganse traject, maar zorgen ervoor dat alle concepten in een vroeg stadium uitvoerig gestest worden. 

CREATIE

Niet elk probleem vraagt doorgedreven nieuwe ideeën. Maar zelden ligt het beste antwoord kant en klaar in een doos.

We benaderen elke vraag  op een onbevangen manier.  Alleen zo komen we tot een betere definitie van de vraag.  Als uit verder onderzoek blijkt dat er reeds een technologie bestaat om de beeldcaptatie op te starten en de juiste detectie uit te voeren, beslissen we  of die technologie volstaat of we from scratch moeten starten. 

TESTING

Dikwijls is er meer dan één mogelijkheid om tot een resultaat te komen.  Door elk concept uitvoerig te testen in ons eigen labo, kunnen we reeds in een vroeg stadium nagaan of het concept ook daadwerkelijk functioneert in the field. 

De omstandigheden in een labo zijn echter nooit helemaal dezelfde als op de werkvloer. Denk maar aan lichtinval, reflecties, trillingen,... om maar enkele invloeden te noemen. Daarom testen we elk pilootproject ook op de werkvloer. Zo kunnen we indien dat noodzakelijk is de keuze qua componenten bijsturen.  

IMPLEMENTATIE

Een vlotte implementatie begint bij een goede voorbereiding. Een visieproject is een totaalproject waar verschillende competentiedomeinen samenkomen.

Daarom stellen we steeds een gecombineerd projectteam samen. Zo  brengen we onze mensen in contact met de projectleiders  op de vloer.  Alleen zo verloopt de realisatie  volgens afgesproken timing en budget. Een standaard doorlooptijd neemt gemiddeld 6 à 8 maanden in beslag, gevolgd door een nazorgperiode van 3 maanden. Vervolgens loopt een nazorgperiode van 3 maanden om de visie-parameters te verfijnen aan de hand van geregistreerde productievariabelen.

SUPPORT

Elk visiesysteem moet optimaal blijven functioneren. Daarom hebben we enkele support packs ontwikkeld. 

BENIEUWD OF WE JE KUNNEN HELPEN?
Contacteer ons voor een vrijblijvend, inspirerend gesprek

Maak een afspraak