Patroonherkenning

Patroonherkenning

Een continue toevoer van materiaal van +/- 1 tot 4 m breedte dat tegen honderden meters per minuut passeert? Denk maar aan papier, linoleum, vinyl, laminaat, textiel, plastic folie of zelfs de productie van tegels,.. Dat vraagt een visie-oplossing om fouten te kunnen detecteren en reduceren tot een minimum.

Visiongeek ontwikkelde een machine visiesysteem, dat automatisch patronen herkent en nauwkeurig inzicht geeft in afwijkingen binnen dat patroon, zoals gaten, patroon- en/of kleurafwijkingen, vlekken,…

Fingerprinting vormt de basis van foutdetectie

In eerste instantie bouwt het machine visiesysteem automatisch een referentie op. Dit gebeurt door een grote variëteit aan unieke karakteristieken van het materiaal te bepalen en deze veelvuldig en dynamisch te samplen.

Heel concreet gaat het hier over specifieke designs, de textuur of de kleurencombinatie. Het resultaat van dit proces: fingerprints als betrouwbaar referentiekader

Dit referentiekader wordt in een tweede fase ingezet om fouten te kunnen herkennen. Alle beelden die niet één op één overeenstemmen met de norm worden door het systeem automatisch als fout geïnterpreteerd.


Nauwkeurigheid dankzij performante lijnscan camera’s

Om erg nauwkeurige informatie te kunnen vergaren zet Visiongeek een lijnscan camera in. Deze camera is in staat om vanop een relatief grote afstand hoge resolutie beelden te capteren tegen uiterst hoge snelheden. Hierdoor kan men in line fouten detecteren en hoeft men geen aanpassingen te doen aan de bestaande machine.

De 16K lijnscancamera deelt de volledige breedte, die geïnspecteerd moet worden, door 16.000 pixels. Dit resulteert in een meetnauwkeurigheid op submillimeter niveau, wat impliceert dat we zelfs de kleinste fouten detecteren met dit machine visiesysteem. En dat tegen uiterst hoge snelheden van ongeveer 100 meter per minuut of zelfs meer.

Echter afhankelijk van de te inspecteren breedte, gewenste nauwkeurigheid en snelheid waarmee het product van de band rolt, wordt de juiste camera en performantie ervan gekozen.

Visiesysteem leert grote variatie aan patronen in

Zelfs in industrieën, waar er beperkte voorkennis is over het te inspecteren materiaal, kan onze oplossing een grote variëteit aan patronen inleren, herkennen en fouten detecteren. Het beeldmateriaal en bijhorende meetwaarden worden gecapteerd en kunnen opgeslagen worden in een database.

Wil je alle tools in handen hebben om een grondige root cause analyse door te voeren? Registreer je voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op. Samen bekijken we welke componenten het gewenste resultaat leveren.Wil je proactief inspelen op dreigend gevaar? Dan biedt visietechnologie je tal van mogelijkheden.

WIL JE PATRONEN INSPECTEREN? 

 INFOrmatie fiche