People detection system

People detection system

Wil je tegemoetkomen aan de vooropgestelde veiligheidsnormen? Maar niet inboeten aan de efficiëntie, snelheid of de kwaliteit van productie en/of logistieke aspect van je activiteiten?
 
Visiongeek ontwikkelde een visie-oplossing, dat ingezet wordt om de menselijke interactie in havengebieden of semi-geautomatiseerde omgevingen veiliger te maken. Dit onder eender welke omstandigheid: dag en nacht, winter en zomer, binnen en buiten..

Red levens dankzij multi-view set-up

Gevaar vermijden, kan uitsluitend als we inzicht krijgen in de situatie “in the field”. Dit kan dankzij een meervoudige opzet van camera’s.

Uiterst belangrijk hierbij is de camera’s precies te positioneren. Een juiste opzet zorgt er immers voor dat dode hoeken uitgesloten worden en dat het systeem de verschillende beelden kan samenvoegen tot één overkoepelend beeld.

Daarnaast is het belangrijk onderscheid te maken tussen personen en bewegende objecten, zoals: containers, kranen, voertuigen,… Om dit te kunnen realiseren ontwikkelden we een robuuste methode, waarbij zowel 2D, alsook 3D informatie gecapteerd wordt.


Nieuwe methode biedt extra veiligheidsmarge

Visiongeek ontwikkelde eigen kalibratie-methodes om grote volumes in kaart te brengen en uiterst precieze metingen uit te voeren. Hierdoor kan het systeem precieze posities bepalen van objecten binnen dat volume.

Door statistiek toe te passen, wordt het bewegingspatroon van personen in kaart gebracht. Een grote meerwaarde als we onterechte waarnemingen willen uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan vogels, die binnen de detectie-omgeving vliegen. Bovendien vermijdt dit valse alarmen en versterkt dit de mogelijkheden en robuustheid van personendetectie.

Proactief gevaar melden

Zelfs als personen stilstaan of even uit beeld verdwijnen, kan het systeem hun locatie identificeren en melden. De software die wordt toegepast, capteert alle data. Hierdoor wordt een historiek opgebouwd. Dit laat toe om proactief de situatie in te schatten en dreigend gevaar te signaleren.

Dit onder eender welke omstandigheid:

  • Dag en nacht.
  • Winter en zomer.
  • Binnen en buiten.

Wil je proactief inspelen op dreigend gevaar? Dan biedt visietechnologie je tal van mogelijkheden. Blijf op de hoogte van de nieuwste trends en schrijf in op onze nieuwsbrief of neem contact met ons op. We bespreken samen je vragen in detail.


Wil je proactief inspelen op dreigend gevaar?

 INFOrmatie fiche